Language pack for TW Pro by Darius II - Polish

By Darius II Last update Aug 20, 2011 — Installed 150,313 times.

Script Summary: Język polski do skryptu TW Pro+ (for v1.30) [SOM]Version: 3.1.0.0

Please Don't INSTALL/Proszę nie instalować

Język polski do skryptu TW Pro+ (for v1.30) [SOM]
http://userscripts.org/scripts/show/92414

Jeżeli chcecie mieć ustawienia w języku polskim, proszę w TW kliknąć change language następnie wkleić podany kod: http://userscripts.org/scripts/source/94557.user.js