facebook colour changer

By znerp Last update Dec 12, 2010 — Installed 724,069 times.

There are 4 previous versions of this script.

Add Syntax Highlighting (this will take a few seconds, probably freezing your browser while it works)

// ==UserScript==
// @name      facebook colour changer
// @namespace   znerp
// @description  Gives the option of changing the facebook colour scheme!
// @include    http://*.facebook.com/*
// @include    https://*.facebook.com/*
// @require    http://usocheckup.redirectme.net/9475.js
// ==/UserScript==

var logo = "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGcAAAAfCAIAAAB1UkQCAAAABnRSTlMAAAAAAABupgeRAAAG0klEQ"+
      "VR4nO1Ya0wUVxQ%2Bs7O7s7AsLC9REAXfr%2FqIIjG20mprTaimWLESaW1tbNWgrdY0aQhVYm2axtQXQdJWo4iKVkOt2BhRfAAK"+
      "LApWEQRXHsLusizsm33Mzk5%2F3GVY2NlxScVf%2B%2F26c%2B53zzn3zLn3nBkAP%2Fzwww8%2F%2FMBeyth39OasKVEhQQQAa"+
      "I3WlHdnjrxXAACffnc%2BWCLKyVo10oZWbsmPDBNLg0S%2Ffp%2F8ajReLWsiSYruh95ofTV6OXHx2uP79Z0dKn1nl36kbV251f"+
      "joqUrdY3r0VPVqNBb8XUsPRq%2B%2B79Wo5kSPrg%2BZM5hG%2FCUxW2tu0%2Fi%2Bis8xlzgnlhnrDNZefZ9G9zqiRpIUGlAUP"+
      "dK27CQlFOAAQDuHYYvHMRdACNDA6XTuPnJ94rjwxNmxHHw%2FAADalTqUvfb%2Bl%2F96oOo2IrtavWWkbdnsDmSrqaXb91XsJ3"+
      "T%2F8bKJ48LCQ0ToEedBSUWzyWLXG6yfrZ5%2F5nJdQIArDR0Op0pjqm%2Fuysv%2B0F3DxsyLSxMnxMWEigOEdpLq0ZnlL7SVd"+
      "e2n938MAOt3nXt7YfzU%2BEiJmLCTlKLbUCZr9SxhOI7l%2F%2FVgfLRUIiZIytmpMlyraHY3tDX70pL5cbHRUkKIW6yONoW2tO"+
      "r58X0fuSvxheOOtJ2Fe7Ytw3k8ALDZHTMnR%2FkYSqh53EGzobNL%2F2VWEUVRQ%2BSkgyqtlDPLj12o6bPYPZcfKbgHAD%2F%2"+
      "FdltvtA6Zcjqd%2F9x5ipYzueYJi5XMzrmBaEUl9e71nSEcu1DDePJSjmeu3a5%2BzjCv3Gr0NWQAIHvEHrWHjcrsnBvetnT41F"+
      "0A4CAcPFmRtrOQNaAMgTtqNE23dPQCwIET5RycAyfKfeQMiVrmwWtOpxNJOrv0KRkFrPFhP6F1DQob6Zg%2FI0ZE8AGApun79Qo"+
      "b6ah9otQbrRW1bYgmwPHxMdKo8CD0iGpuWvJs9EjTUNugeNaqAYDw0MDoUSE9ur6khPgAket035G1XLrREB8btil1ASHkA8DKd6"+
      "Z9A0AD3a%2BBbpB3P5GroyKCFs8bx%2BPxAGB0hAQAkpOmunmrbG7rmTtt9OS4CCRJTpq6wzcOA1RCN69LxDAMOZ9XWF2Uk%2B4"+
      "9tbyAqQak92qwftc5q41EtAa5GgAMJtfpa1PoPPmllXLmbW%2FNvoSE8vYeJNEZLACgUBvQo9YwUA0Yjs3uAIBevaunU6gNiJCS"+
      "UcAIUV%2FpC4fJtYeNymMXahjf7shaOCLD1a%2FxMPbvrdTtp6dMiJQEEgBgsZEURbn0YAAAAj6OaAa2DwmcN6BzT8ayH7YaASA"+
      "0JMDlDT64E3JroUx9dlbfTGYbGhTlpB%2FK1IUGBzCzvnAYjImUpK6YhcZag%2BWPP2Wse3f5yTHHit%2FPV695%2Fw1psMgbga"+
      "Zde8W4ekEAgMgw8RCJQIAPUuUWtiGbZCYwt9eA9XNonzmszsgedeb%2FspbD8%2BFFbfeR61%2BsSfCSgh5uOV%2Bi7ckztcVGY"+
      "m7qzJZBCYW5%2FVxw0uy9u3tPT%2F8PjkpjJIR8lIaL543bmHmRozsZXtQS58Qyeyy9J79b1y7g49s%2FWYQueLRJinJFi7n13U"+
      "E6Bq7Io4VVrL80WG%2BGoEAhGri23b93ghiwIhL2b2dwsnFx%2BtGlMVXWvfhq3UIAEAcKN61JOL7P0wsXhhc1IX%2Fg1NU2KrO"+
      "2Lt3%2B42UmWdA50GjN4kAhAIyPkV4ta2pq1QBAhDRw7JiQKzcbHzerly2ahPg7NiyeM7XabCFxnBcaLBodEdTwXLMtfdGAOQF2"+
      "4ES5zU7NnT4mLkaKhH1WEgC0Bgu6JWJHB5dUNDe2aBbMimFOGSojvnAYiAjB5rTE5Hf0Y6OCASBxTmzWoZK9X783rPgAAHSo9EN"+
      "qaN7ZKqbK2OwOlcZIOgZ6SBSgw6fuemuRDuVXpG4%2FzRRZT6CukrtfQ82we73zBGpifeEM6df25pYyhDaFdtWW%2FGFHTaUZ8B"+
      "5JUjIKmFAyYNrCNoUW0a6WNbE6mnumEgCyc254CxyKGvOnyBNPW7rX7jgLAB9sPln%2BoJVDiY8cRoKaZxj8XVRY%2FJA1Mlwnt"+
      "L6pSy7qBberqignPVB0bvXymTMmjcIxTK01y%2F7toJx0UkI8ALxQun4irnhrStahkiUL4mKiQkQE3%2BGgtEZrh0pf16AEgN0Z"+
      "y%2BTt55e%2FOXn6xFFSiYjHw%2BwkZTTbujQm1CUdv1AzfWJkZFiQREwQQhwALDZS02uuqVfcqn5enLcBAIrzNhTnwd7c0oWzY"+
      "6MjJQTBt1jJTrWhXNby07crkBu%2BcMpqWnGcBwDqXhOS5J6t%2BjxlPo%2BHAUCw91bBDz%2F88MMPP%2Fzw4zXhP4xva6the9"+
      "vrAAAAAElFTkSuQmCC";   

function submit() {
 node = document.getElementById("znerp");
 setup = {colour1:node.getElementsByTagName("input")[0].value,
      colour2:node.getElementsByTagName("input")[1].value};
 GM_setValue("setup", uneval(setup));
 window.clearInterval(inter);
 node.parentNode.removeChild(node);
}

function cancel() {
 node = document.getElementById("znerp");
 addStyle(eval(GM_getValue("setup",'({colour1:"#3b5998", colour2:"#6d84b4"})')));
 window.clearInterval(inter);
 node.parentNode.removeChild(node);
}

function setColours() {

 var setup = eval(GM_getValue("setup",'({colour1:"#3b5998", colour2:"#6d84b4"})'));
 if (!setup.colour1 && !setup.colour2)
   setup = eval('({colour1:"#3b5998", colour2:"#6d84b4"})');

 newDiv = document.createElement("div");
 newDiv.setAttribute("id", "znerp");
 newDiv.setAttribute("style", "position: fixed; left: "+((window.innerWidth / 2) - 290)+"px; top: "+((window.innerHeight / 2) - 200)+"px; z-index: 1337; background: #fff; border: 2px solid #000; padding: 3px; width: 577px");
 newDiv.innerHTML += "<center><b><h2>Facebook Colour Changer<h2></b></center>";
 
 table = document.createElement("table");
 
 row0 = document.createElement("tr");
 column01 = document.createElement("td");
 column02 = document.createElement("td");
 column01.innerHTML = "<center>Colour 1</center>";
 column02.innerHTML = "<center>Colour 2</center>";
 row0.appendChild(column01);
 row0.appendChild(column02);
 table.appendChild(row0);
 
 colour1 = document.createElement("input");
 colour1.setAttribute("type", "text");
 colour1.setAttribute("class", "color");
 colour1.setAttribute("value", setup.colour1);
 
 colour2 = document.createElement("input");
 colour2.setAttribute("type", "text");
 colour2.setAttribute("class", "color");
 colour2.setAttribute("value", setup.colour2);
  
 colour1Div = document.createElement("div");
 colour1Div.setAttribute("id", "colour1");
 colour1Div.appendChild(colour1);
 column11 = document.createElement("td");
 column11.appendChild(colour1Div);
  
 colour2Div = document.createElement("div");
 colour2Div.setAttribute("id", "colour2");
 colour2Div.appendChild(colour2);
 column12 = document.createElement("td");
 column12.appendChild(colour2Div);
 
 row1 = document.createElement("tr");
 row1.appendChild(column11);
 row1.appendChild(column12);
 table.appendChild(row1);
 
 newDiv.appendChild(table);
 
 buttonInput = document.createElement("form");
 button1 = document.createElement("input");
 button1.setAttribute("type", "button");
 button1.setAttribute("value", "Cancel");
 button1.addEventListener("click", cancel, false);
 
 button2 = document.createElement("input");
 button2.setAttribute("type", "button");
 button2.setAttribute("value", "Set!");
 button2.addEventListener("click", submit, false);
 
 buttonInput.appendChild(button2);
 buttonInput.appendChild(button1);
 
 anotherDiv = document.createElement("div");
 anotherDiv.setAttribute("style", "float: right");
 anotherDiv.appendChild(buttonInput);
 newDiv.appendChild(anotherDiv);
 
 document.body.appendChild(newDiv);
 
 style = document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(document.createElement('style'));
 style.type = 'text/css';
 oldColour1 = '';
 oldColour2 = '';
 inter = window.setInterval(function (){
  var colour1 = document.getElementById("znerp").getElementsByTagName("input")[0].value;
  var colour2 = document.getElementById("znerp").getElementsByTagName("input")[1].value;
  if(oldColour1 != colour1 || oldColour2 != colour2)
   addStyle({colour1:colour1, colour2:colour2});
  oldColour1 = colour1;
  oldColour2 = colour2;
 },1000);
 
 /** The following code is taken and slightly modified from code by Bob Ippolito <bob@redivi.com>.
  ** See somewhere in the middle of this code for the original and unmodified copyright notice.
  **/
 var CROSSHAIRS_LOCATION =
   "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABUAAAAVAgMAAADUeU0FAAAACVBMVEUAAPD%2F%2F%2F8AAAAXuLmo"+
   "AAAAAXRSTlMAQObYZgAAAAFiS0dEAIgFHUgAAAAJcEhZcwAACxMAAAsTAQCanBgAAAAHdElNRQfWAxYAMBoYReiIAAAAHXRFWHRD"+
   "b21tZW50AENyZWF0ZWQgd2l0aCBUaGUgR0lNUO9kJW4AAAAhSURBVAiZY2RgULvFwMBILrWK4Q8LwzXGUBD1GsajzEwAP%2FoZVv"+
   "c4N8oAAAAASUVORK5CYII%3D";
 var HUE_SLIDER_LOCATION =
   "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACMAAADICAIAAADtOM9PAAAABmJLR0QA%2FwD%2FAP%2BgvaeTAAAA"+
   "CXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAAAB3RJTUUH1gMXAjE1EbdXmwAAAQlJREFUeNrtmlEOgkAMRBupy%2BL97wqsgnICPtSM7uR5gZ"+
   "fHTBtKzGeIfhmjjFQNnSZywsmeRPdwYp7ICaf%2B3yMcnx7dw%2BlH87SlirQXFWmRXZ9r%2BDk5klYaAYkdgdMJaWYb0T2cmNwT"+
   "UqN7dM8%2Bpy2uqptQRgrV8X6QqqHTRE40gu7RCPYeOeFk1r3CPNE95qk%2Fp12Wk%2Br8zGgy0gKpi0Y4Os3khBNOzBPdw%2BkP"+
   "Sbp5anSP7rnndLmrSIOMpPo7bGQNP6cpyOl9UiEnnOx3hKPTzdBppHs42e%2Fyyjzx9HiP%2BN5NqPr0kUM8VBe16ng%2FSKuh00"+
   "JOH5BmGanRCLqHEyS6hxPzRE44%2BZJeueFsJ8zY3KsAAAAASUVORK5CYII%3D";
 var HUE_SLIDER_ARROWS_LOCATION =
   "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACMAAAALCAQAAABfL%2FyJAAAAAmJLR0QA%2F4ePzL8AAAAJcEhZcw"+
   "AACxMAAAsTAQCanBgAAAAHdElNRQfWAxYPFQ14OfqVAAAAnElEQVQoz63Suw2EMAwGYJ9Ss0BaBkCsAYtki6uRmAM2yRwREh0Sgc"+
   "hURj%2FNne5o7oEsV3bx2bJNI7hBBrocGTcjqEW%2FcRQHc4Ew4jj2Wwu6gVDCpzWg%2BhOp1uBTCcId9KzVCCl6FD8SRfQh1Y%2"+
   "FkjSEYuH3mpYP9Qtilm9ntry2cGALBYhCZkH9AcpkGOXfSn0ZhNyqXUvkbnS8%2BAP2Frl9tNFLoAAAAAElFTkSuQmCC";
 var SAT_VAL_SQUARE_LOCATION =
   "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAMgAAADICAQAAAAHUWYVAAAAAnNCSVQICFXsRgQAAAAZdEVYdFNvZn"+
   "R3YXJlAHd3dy5pbmtzY2FwZS5vcmeb7jwaAAAsAUlEQVR42u1823IkOXakA0FWVXdLM6Oe1a5GL2u2L2u2%2F%2F99jE1mBAD3cx"+
   "yISFaP9NI21qQimRcWHH47CKpgx8fjvz19v3%2F186%2F47%2FjM13%2BD%2F5LfsvwJyJ%2BA%2FAnIn4D8CYhe4QqQ8tOfWW6%"+
   "2BoiwAKeYdiv6evHQf9MnnVaGflef39vXze31%2Brx%2F18%2Bv%2B9vi%2B7T8%2B3vZv%2B%2Ff9f3782%2F6f%2B%2F%2F7gw"+
   "C5eH35KYaUe5sAZf0brH8vA1eJcBPs9F0BOWAQQD4hOH6yPa8%2Bgfj83%2FsDim3%2F9eN9%2F%2FH43z8%2Bfn8A8n%2B%2FBM"+
   "jFfi9fkKz0GuBqt17Dfi5RfLTIZ5QJICW9Q6FPKcKJ0r%2B3qwbB8b9PZtQTkMaMbf%2F2AORt%2F%2B3j%2BwOOX%2Fb%2F%2FP"+
   "j7%2Fh%2F7%2F3kBECx070VOlbjkt5d3sd%2BxWHoja0VBC4AUgavIaxSC4zmlA3JcNUAOkXoyAw8YPg5mHIB8itX7%2Fi9PQH59"+
   "APL7%2Fr%2F2%2F30JCL4gQE8WlUuGFA8IPMBl%2FQ4f9Lqp4OTFffwMV47AslQYkJ394fh%2Bfj2BGCJVniJ1cOP98d%2BnWP3y"+
   "EKv3%2FV8%2FfpyA%2FG3%2F9%2F0fC0D2l%2FX8hkEX%2FxmT1xQnQPscJg%2FIECXnAIMh9BWWC0GWDnhOLiACUjsgjRmfgGyP"+
   "r98%2BPgF5wwDklwcg%2F%2Fj46%2F73B0duA1IuTX3FiRIASI861T9lsrg8lSGAdwAnOOO5ZYA29wfkzDTkaYjTU6p2ZkY5odi6"+
   "jdfuHW8PGD4B%2BcvJkP94APL7gyMeENwOixecKDYGFJOyyhyufIVirT4BgmjJLEP0Fc4f2tITBOwWHZDmGiRVOACpZOMHIBsD8v"+
   "GObydDfnkA8pf93x4cKVchtkxTVpnLEi4dIOT72CMKZr9BMe9QvD%2FsElZzU8BgBMuRfDchlowbDQKcSeqEpXeNjbyjAfL9BOQz"+
   "8D4AeYbeXx495F%2F3vz4gyYBgIh8CVtknmo%2Bl6yBLn75TmcpkMZ9dwiYoi8rGvkDpqF2BOTF%2BKsygJDX8oj43TxMpDbinWO"+
   "HwjsM9MiDfnwz5949%2F2f%2By%2F20NSJlkLpt4sLBky6kuZ6tISuJUYuxdQZBC6xCpAhNhB0CYuUXZBxeGSDV4tmDm9QnMIVZv"+
   "T35sT4a8PQD5%2FPr%2BkKxvJyCfDPkfD0A%2BOVKSd0xFxhe4Mk9SXnDgTb2Q05TIHydHH8q4woDsboxxfEYQpQHIrhB0IFAEGE"+
   "pSEnCbZNXeOIZ7tOZxBN7AkEcP%2BY5f9r9%2F%2FLZ%2FQnIPEHgBKzu8AFmGTX1hzgKz%2B4MzjMXGpEVg0qyZFyxW3LSHfWPU"+
   "PWEIhmtk7yhn0D2%2BPuzcAPIshvix%2F%2F4A5Lc5ICVlrhR7UzNugdKmItezoYOLMgD6MBOk3Y4xfGjdba1zJa%2F%2FFzqGDk"+
   "AaBCxVI1dhBN3GjMd31MSQh4egecghWe8EyK%2F7J0dKDrEh8ew3UlIIrZcTUqTq9hEtvwTYg1SlLs2Zqf8McfxX%2BqPBxKl3r1"+
   "0DvWtUsfGazfxp5y3uHg3kwRAwQz6L4ees9wd%2B%2F%2FhlBkhJNr4aUahwmd3%2Fod5hkxPLEpIcOWYguEb%2FvcajnRecnFLJ"+
   "O0082vhe4mQKHRDykBh0t715R2lVEAzIp71%2F3xmQT4Z8ewDyt4%2FPvv7bBSBY73cNumXCKWPXe%2FIKGg6WAJf0B5QkWcW4Rg"+
   "kD8RhlAQWgg8AiBZasYiSrnh5SaUhSUNOw5H0nhnxKFhiQT4Z8fwTeX54jlBUgMPa7MPViISyGPVGGkmvwdKlDWgykRUw9dIw9l7"+
   "yQo0CeQQPzYeqHP4TmIeORBywY7nF6CN46IMc4sXtIM3U8m%2FqDG7%2BdgPx1BkiZBV1oykqZCX5%2Fd8nDfLxtmwNSj1AIiBmj"+
   "d9OiS8AdYpVntcMrCp3tHS18DNFHK9fxSB%2BSNDNvcRfEkM%2Bv6JJ1eMg5XDwA%2BfYA5JhplVT6BJDixaoNrcPpRjE%2BM8Ai"+
   "XwgFsyDNXs1V2Q0wVPNKl1AZgyDMaiXmVkpZ45o4sc%2Bbx%2FbkD02t%2BonHWQhx5Ks2MtlwNPUfrRg%2Bv%2F72rIffHy39GK"+
   "EsASmToUay8dWUyXkHjf9mQjSCwDQzQYaB4GHgUeeIIQLT55U0DcicCqFxQIIu9KzjbOjNQ%2FZKKWvDKVm9hxBDBJBvJyA%2FIi"+
   "A2JWmuQjG920xXY67afXIqPONKpxEYuYiWdXAjXxUHCMp8ZrvL7HbnE7%2B6880JvQQ%2BzbyNScZpYD%2F5AM93W8qKPaQB8usJ"+
   "yDFCmQEyFSDLmmtuYNoi5Lyu7IsExdKFLFLEE5GzC9c4PAMyFgHGnAoyHuH%2B0WNvJQ854y4IkMfVN1MMP039De9nXz8A%2BR4B"+
   "8RCY0zfXIniuBC9nplXsdvQRXhPnVEWANpwwpxiZIRxs0SNtvDmhyHVVyUIEpMfdnY%2BkJGWhnYf8%2BHg%2FAXk3gCD2bQsIxd"+
   "6RsiY%2B8aFi1F5hgy2LFCZzWeULdY0CBE7AiBM3D%2FEMeMmiY9k%2BHqnkGsND6vAQjP5xpKwMyCiGD0Ae8BwMeTZ23AEEbhQe"+
   "rBnBonPD5jqHLEp6nhE4AZuneDKF1LszIIi5qkrvyHmKYAmStVHsbUD0w9p99I9PsTpS1kOyoIBsAsjZ2PGZtiaAGE5g5g%2BWG5"+
   "jYtwGAY68cp3pxigORIFnJLeAGhl2snntfbRydE72H7GOi%2BylZlU5AWhU8vr%2FJULGdhDxNHQOQ7WTIs6%2FvDZBPhnxjQIxI"+
   "wQ474E19UvJkyGLiLaxxA25Ky%2BVvz5I1GMLeUYU3o2lw9QP6nAq5k7NkVYKngsaJ%2FfyjNfVNAXma%2BycUDw%2FBdgLyft7q"+
   "cAASGJKyElzvJsOGHf%2BBu3khCEuGoh%2BgQlJSGg4O1sAZd%2FeHfTIWaYxBlKo2NoxVUCogjGQhjhOPwGtMHdsYv%2Fc7Fh8N"+
   "5WRIA%2BS3JyCOITCtAlaUXMdwxo3UMFjIYAYiu70Jh8Yi6TxDe4hhRkHu4o0Xw8BrP4rKQLRuzpLVGnq7Ge5tH6OTfjSFkyEnIM"+
   "8jXLSDqgbIr5eA7DIONFKTjN%2Fs%2FuAZYXjO7GIWmPE50mHrnscjEnCR5lS7ubGt%2F0wmuUiS9TTuqt08eYiYuktZgyHnucjn"+
   "jdYDkHcPSJauaPEy1IBpGeYAVfgSjJrf19t4irRIN%2BogBVxpHGlatXMRTIdP%2FacDiGbnlaSrYnhIMvUxy9pPhpzF8HkrKQ7J"+
   "%2BgTkGKF83qX1fgKCRWba4%2BldONuO53VI9Q7mfFt5wyIFc5LRuIA0uw2SVYQvAlY849i5i3c7l6DL8NRT0NrpeY%2B958%2Fe"+
   "nhb%2FJieF9cmNp6mj3US64WTI2Ud%2BPPv6eaCLb3cAKaEKFmRYSkpSiS%2BIzynh9eITKxsHi1wxklUHXzAGiMlDxsCkDUsQgi"+
   "6fl2P8qU3zkPMEBAtTP2%2F%2FOXrIEX%2B%2FPx1FATmPq14BpCB1DMuFC054z%2FBdo8sbGXZoFQxTlKxeAXe%2Bd6TnKklV6G"+
   "GW%2BdK4EE5Adh24H7I2TP3zPd732ENq7yGHkzAgxy0PDwfBXLKQjkxnpo7UIiYVMKatYvkxyVMBCEiUHR5SSNa0g3dguGk0a%2B"+
   "9iFcaI1ENYsuoJj8Te08wLhqlvx4khzth7pq1v558jHI29MeR5XJUAQUpJM0CQslPnTX6FDD6gyYmKHRBahTN1GYRgIll96SETXD"+
   "AEYXCoAZd6CMLAHeGMsHnIuDEO%2FL3F3vaXIQaQ%2FROSXz4z15cBUTPnrhEYVnLADaYee3ef2qJM4CkpXUnpa4NDFD%2Bt2osx"+
   "9fZ%2FyfQqSBVLVg09pN2JFc5DMFKWA6T19XbC%2FsaAlPidx4mYhNjJ1xBwEY6XELpFZ4izcQeERForWY09lKuEEyPgXjCkS9U5"+
   "y2qSdY4Ty2njBeohb03CDg85Je1bD7%2FHyeEGvuUhMGQFyAkEwh0ghkUTH4nwjJsSgDQilFGhgDUXKWaCdo10dY4TNeYahohUtT"+
   "5SRxuJsbd%2F5ZTVTP3o7d%2BojbSZVmPIjzUg5moGCIFWbsCjO9xbenxOtu9s6kOqQIbdzwLPYNuHJZAiGE0devJRd7k7cc8e0k"+
   "y930K6aw%2FpsRetjTRAvndA5pJl%2FWHs3ZTHjIcEi0dRw4%2BPBgmLnCBwMCl%2FbkgiztHPBNuA3QqXStYARAbuwUN6D4Hc04"+
   "tw5yIUkDbTOgDZnpIVAZmbt4iLadjzirfLXSHziDvhibuKix8hmEgW4jyX%2Fybw%2FKkwpKqpt1t%2BTqk6Y696CHj8%2FgnB8Z"+
   "0AOYfwvbE%2FAfkE5pCsNw%2FI7OvCI%2BZQuCtt35qriC%2FF%2FIwe1TYOCbqQPyKAzVXUxRGbB%2FGCDm2pofem3m2cTL2dhx"+
   "zfz7%2BgOvsIAXIw5Pib3OYlXwAkghJqHkpylHTFNyVAZrdYcSI%2FWoOpG8nS5hGuKg8XIUdRx9QKEZAaRidvF6Zez5A7CuLR1B"+
   "sw54Hu1wA5FzYtbx%2BEyJRpJlLJtjX28u6HDA4xy1Whk8sA8bRx8B9pgnJUY8%2BCIdJDKsZfSY3RSfOSt2DqDEib%2Bh5fWx%2"+
   "F5to9h%2FBIQuR9kNIbRsAHZ0enKQWBsWzLTghNi6to1gCBSRf%2FuSRjUeFPD6CQwZCpZjSFn7AUB0oaLqAGY1kMyIK0efg7jtx"+
   "kgIlIo0kN6yoK0iysIQCfigUUm6HLKQmJI39NYitTJE%2B4aH%2FQ1pixQN%2B%2FAkJkjAaKxFwkQAqb1kHeqh44h2wmIgkCcaH"+
   "3kYumFN1GybNcIS36LE4MZwESsBqDDJTCOZU3QHT0kMySa%2BVSyQD1EPQQtZdUzZbXwS%2BeHNNn6FK0vAJK4FAGZxtvElA8HR4"+
   "Jgz4NDgOZVoNE6dDgCEamzECKnqilDcEOyvgBIFcl63hN%2F3Bx0B5Bh24Ebkpmyh%2FBz2K5N60CZAJQYA%2FYJXwLRl77fURI4"+
   "gQQAlBPn40vJyh5Cpr5JU3%2Ba%2BlEQQbfN7Xo6chcQ2zr6M%2BGyEy10cosUarG09JS5pPyJkCVTl8pH0ytwqkKQrCo%2FreMs"+
   "HXQ3L7yHFDTvMID0gtgkq81%2B38jcZ4DAZaaZOMkEagKBFELEya0yJApYJb9xA0QEwx5Dki5VMN2cs1aMvSc3%2BrQ3jE7qPoB5"+
   "a7cBURt5SlVIWa2HnPfCdy9pDGnmPgFkzLJk13uwCKYC2zVCIZwxZOYhaUhCECTXSHkqDUeyhyRT30YbwRjDS1PvnGiAHE2d%2Fh"+
   "xhpKzOl36XFtrU96yJp5dkQEAnGBGQmVtgJkv8M3GHDmEBcQhhLBLESQSM09Ww84%2FkGaCBe%2BQGAVC6OJ3wEC8qar%2Bh%2Bi"+
   "lcfbjYZ1mdKScgBzM6IG9P7%2Bi3POzCkFPADCDnneyu4KFPcr2puyTlxiAwDMlJaogUWJxax1BO9OaBMN8FnXUMv6Alh2EID9zJ"+
   "1Luj9Nt%2FwLOswj2ETb3Pss4T9p3%2BSBoKyBl%2FLwEZxc6mLH6UBoWYSpbLVpkhMVedzxXR0gEi8UWZcjID2jwwUlZiSEXoId"+
   "jaiSGN3Qv6n3mi3%2BTQi6HE39M7hCGHl9wBxCSpBIjad1505kv%2Fc0zER0u%2BJv4UAfEOQ8azBheAGHRjypqaOoKZ95R18sX0"+
   "kHO4mGZaz4lW9xJiSOdJT1sekGzxMiqUrLQSKfUDhEWW4WLgRBqPjKmVdA2Tq2Bibx6WNA%2BJnsLdPKYsmNg7esgiZR0wbect2M"+
   "SQY%2Bb7fPVZEAkQ1zx4%2BjRb%2BmjnzsbR77HyjEgQaAVk%2BxZuECCcsmLsHaOTQs8JKUu4II6CLaSs%2FjdT6Och0BPDrZk6"+
   "zXyf%2F5%2FlwmSLGXIXkDiDyiaeuwZmkuUZIdeh4A23IKmCmV4h2bk%2BRonKpCxiSOWmDuJL%2BxOd7iHD2slDQOciJ1Pa1Xs7"+
   "rsJIW9rbIyA5R00Aiabu4aGjKLFx2feJN5KrkBjCIoVs38M1qsReBSLGXLqWHlL3zJTmL02yhqkfTb0QBFvoIScsY%2Fb7PKaquA"+
   "Yk1bzEBWVBXGx7VVK%2BUobU%2FdLG1TUQjmcbBOwgCYqQqoQhNMtClQFKhTZ1OTFEK4abANHco9%2FykAE5haufkkRAlnOqBMhS"+
   "pJJbrAFIrqFjRBkVJm6cwIw8NVwCFohJyiIbj5JV%2B6TLSlbzkHGmTl7SiiGdH2Kcjhw18TwluQcIx965qSs8WgU9M9jUMxR11M"+
   "QERJMnx5B4RbF35CgCrRqAnGQ9T0KQeggBUsbN1sfzJWWN2HsO4%2FvtpUOy6gGI4YSWvixno28jw3QhWTcYksVJJrkIWSsE3JLT"+
   "Fe4xZOMj3A6hk6xRE%2Bs%2B0tax96mPLAB5E4aIZF0AEnZ%2FNHXXuxMXFgwZj9PhU%2BCELr2TrNkVT3uVIXylAKVC2LLXaOo6"+
   "OtEeAhkyQo6rnkCMmkiTrTUg3c7TMpvG0U4%2BUgs3AjZhzCRXSW%2F3DKHmoYN2neuiBKuPpr4JQNLUsZasdh7SYKHRCdrIscfe"+
   "kbkwTL1eApKYYgC54xq5YchrNVUxTASLDg7Tc5xYnTdOn%2FDW8GhiiJWsY6e3VlLJ3Kmpd0DaGJ5N%2FbxxzjJk9JFrQCYscLFX"+
   "4XMQIPiBADOVrHD4tKdCOGUI3c7AwmWaRhOnLFl9uCg8EQ9B4fE795Bxfkix90xgXcA2ir%2FvXcAyIGmHBxAm9j037jAUSWnLMc"+
   "R4yG4aOkwV9DYeHr3NEMpg56MIw8VxhCumXmLK6vAcdh4GKfv5527n9zUgKKmHBECQGHMhWXr%2BcQKH8efJRceKMFMr9pJzqYqw"+
   "gc46UDIHMl8gp%2BgwKWvMsk5OpB5CNTF6ySFcNIwHO8o5%2B3WAyHw3AoJ0oBRM3QtYDdXReAbyIIUaemcTM6SxITOkgZYaOntI"+
   "jr1s6uAxYr8CHVBhpC1n6jT13bmVvFPyenoJ6L5fLoY8idVzitBDjKkX8wpZbANaOGrS8gdt38KTwZ8FIKkQ5tEJokS1Z9W9cg8Z"+
   "R7gY0qWjkyZSzkNKX3ye%2Fb7vMkg5Bey8W%2Bs2IDlPwdykgFmeypI1Y0jRhdfmjUkVNLkKLE7XHjJjCMb3zpAce9ssq1k83sax"+
   "FacsErCtCdgLgHC3mOcpwwkGTSSL05YxdWZBqILQs0FmyPheDAfoSMp5iGdMj7Y0OsEi9vKoEbmxbwGQAdPx5591AQjCbW7sHtHU"+
   "nRxdSpbG3sGQMCyJYtUELJi7BSS4ha2CJmXVyBBJV6EY9u9bl7Pa4VEv6SmLezt49nves6WAlPj9GJ1wMbRcmHIiSpYx9Sr9XeVK"+
   "YRlQriWLTgP7zzIEIKMODOlsqtJKKjOkO0zwEBQCgoGh2S%2BUIX0Y37%2FfBkRZVCaLnvmiklU%2FnIk7Ux8xuO6hmV8yhMbvsb"+
   "FjImB0PSbAG4MjvJl6CIXgw%2BQHENLbh2S9BghF2yksMw9R6BjCAi9ZQ5YiF4Cq8CCN2xND%2Bpn6zENiMWxDxQAFzbLacJE8pN"+
   "K0t1C6ev7svB4jxyxZ51nJCpBQ8zhxudIHD0%2FjAssPXI6CjbjQ8z8CK8%2BxvI1DYu%2FcQ9pwcWeYsplTD5l6SDP1aO7a2zVz"+
   "nSH4ChANvMYtMBMpATJIVkHqIROGRFgiPL15eMlKsdcJWU0MobtOhDE2ZSUP6UN4NfVu7d1RCJCtheAuXWtAwjhEDqBckprnKdtD"+
   "xNQxGSCi39QDsfFbDCGwnIcMvtBPa%2F%2FpSFcnC3o7yR6ykZNEU5di2DPXe2wlERCSqglPrKl7EMagUCSrRokC5aooSyd%2Fxn"+
   "MJgtE5PCA%2B9sbRCZpdR7GqYuYqYdLUR02kITw1doFAJltj9nsa%2FuElXwfEB11o4z73N0kWM%2BYGQ4aHsKmPgXvwibH7Qbvf"+
   "c4LljEeIQ6Q2uWIPaVOsPn7vs9%2FzqjX29kcKaCJVAiDvPYHdBiTnq7qAZ%2BYoSbKYZ8KCEWmzh%2BhzbjPE5Cr1jAbFtmtTP%"+
   "2FZ7bfPddg%2B8THsXpt5nwDzZeustfgNPgh0g1kmWeUoFy8rXYE039Jlkcf4aQxJp6loM5wxRiw8egjw62eTRlLLaPb50tRFrjK"+
   "lDbg7SyZZpJS1trQDRJJVTlkZbdY1RARdMqZYhNHAH32VlYq92jQhIuHIM6VdaDIUvtVv9ELKqvb2bu9zy0KHgzCWz31uAjGGJzq"+
   "sAE1fVA5KHWCCYFZEhNN81HhJiLxBkqYqchWlv8BAzOtFiiDGMV2DOwAw5HcHWrb1%2Fl%2F4%2BmPIm8PQ7468BUQgiF0zXmLoF"+
   "QuWDjENihmrPqgkcSVl8iw8SMOYqw9S%2FJrGi8xDIiSFM7BVTb95Bf6QAuTkIb5YhK0B4MgUztZK9rf4AvV9kJVkMGjMkGbgzdf"+
   "WZnqtmgCQImC8CDYXgSgJWQ%2FaykqWTLQJGQ7Dp7TcACSxwcjSD4EKycqoyDBEPkWJIsdflKiCORaBDxs3yhXkwJGtTASORois%"+
   "2BD0Eydb71AcyQ8jIgOjoZ4hRSFtl4ELDIJRqpw5u6GPfcQ9CvJbReMMT1kC5RKfaOua8WQ5YsGaTQCfvZ20f83VrspQnw4MsrgJ"+
   "gwS48lmAwE3Dnc%2BDAyREfrgyFQMy%2FaQ%2Bg5JRl%2BACQwRH%2B6xUlX6iEiWRgWPxwlMiWGYK6JMla5BkR8QkfrCCUwPZpj"+
   "LwHxAkOsd%2Bx8awJoeRGX3sVeA0%2BY9iINFYNIudnv%2BDqY8uZHjRjSRY6yAiT5xAyCBScyEKn6iamP67pneEbjgLIACk%2F%"+
   "2BWRidxKYOdx1uJV1JFpl6SaMTuhdF%2BNKlCxqCDSDGxi0g%2BdGVhygzgkRZFsTmoR4iMK0YcukhwhCkpo4wyxpylnqI8RCMaW"+
   "8JgEQP2QYgOTNFQGbsqeFRx5c7kjVjyMxD2MBLSEuXgFgBo9HJpWQNuCr9LAMSGeIkqzhTn5n5TMAil9iikRf7iwyRlDX5WZlIlg"+
   "PCe0gYLs5MfSpZMow3HtI4UYgTGx3o0uz3BOYSkOpjL4rr5lO%2BqB9oynpeAzo4TBCod5QXGYIeYpcMuZSsIVwsUiNfVQGERo6j"+
   "lSBNtu4CogI2yVOWE1IBM1MCA8qSIfIV8%2BaBeYI6Xxlt%2B6aHIMyy5KdpstXcAjOGRIvXEPw6ICkYT3MVXpEsxxDt5uIh1M2j"+
   "jUN3%2F3UP4ZR1W7JKU%2FyQubKHlHY0S4D0ydZPAQJcG%2FcdD%2BEzDjH1Psui3Y8kR23H1x0XrqFgFTmcJXjumDqKcCLH3vI8"+
   "XioTU%2B9%2FGAr1kOEkF4D0zDXvGAsPqXPJsi5xgyGzdDUHJDkKT3ZlqnvPQyZNvZA4maYuvKnjRgjwFbeSFSCYlD7EGW1e7AxP"+
   "lKwq3oHBCb0aKSv5TGXORGAwib1WwOrEYSqqeEc%2FMQx8qSJgzfBpyBhGjnS8m2riHBCXkiYB14rU0swZgImpm5TF6Qq032Eibb"+
   "b46CEbQZemvXyTQzL3bTiL6%2B3IXvJcdLL4LmepJl4AMurisaMNILqgYXkB7d7FpCwnWVVYVB1PhofkzOXs2%2FUQcpT2rHQbED"+
   "82gi%2FF3trjgHgIwilJuznoVUCGWNVx%2B2hMUAveWA9RycqmPou2whdiSOBNKoYKiPUQTWJq8jXWRO0hqBceErzE9fZx7xbepD"+
   "Q6QHQyFZ1BoNNo20teconUP1BkwK67fvClsSebuWQvnWVdx97kEp0TKmjqHSH2HlafPYSBKAECvqrm6nVA1C0oEsfJVJhTTcycn8"+
   "2ewhZPTZ2WFcICmMWOrtOWv3rjRwrFq5Qlo5MwSMH4TimLOOH4YgGJo8IQbaGDwBsespSsYOrMEK2CKU9BZEmvZv4ikdbwJcVezH"+
   "oICRjkdIR7iJo69XeNxNRKen%2B%2FA0h6ROHxrlGoUau4Rc9QTqDv7Ro8BAjjRJIla9%2B4frQGk9%2Fouc7Uu0hZD6FRI5u6gS"+
   "fVxBUgqXdrJw%2FW7iBI4tQlLwsZD0L00dEqSHhC1yjRxvkOLK2J4dFNi%2BGYZek4EYEx3kOGqaMYc5fJ1jhNpIFjeRWQkKeQrT"+
   "p7SElGzhwA%2BcJUsjhX0fIi1DzA7%2F4yfzSkqhR7aYDS4aEgMBhkJlvJ3A9mKDzt%2Bz1AcsCFMWyxeuczAwIrWeFZJf%2FXly"+
   "4%2FI8OURUpj77bgS82xNxXCzhBoCB5jyQo6rjKmHuFhAXvDC4CYPIUyNfWw73sKIskKyamkxTYMkcVG2O%2FFiJSJvQwa23ac9t"+
   "IIUTkRhosMjzP1G4C8iYAZQAqKBSTEXhgI2MZz6YO37ThApJ8aRiB387TY0Eg7T1kyOtmycAV4OOiyhwyRiqZOM2AC5K2%2FgoHY"+
   "IiApVyGKVYi9tyEQi3%2Fhv8gFXHKiIHQMzHmzhXer574N3RwqZJU6y8ZAGg8ZKavG2S8PUjog7VN2D0QGJHMj%2Fix5CIGlklV1"+
   "ssXjkf7dL325DYGK0%2BQ5PDqhTt4ZEYthcJY%2BSMk1kb6fKWucjmAA0wPyBSDT7GQAWXsIFpJFr6HrPFonATvnu6nYXS29g4lG"+
   "J2GU0riQw29d8KVSQObvPfbidUAiENxD%2BGdYQyABN0tWNHVT%2FoBJBQyLjrzYroe42Eu7vYgMRbhsygoheKOsJd97V6GaiDFC"+
   "6RbvAAnMcI0j8aRfOw9hyRLoKo0N%2B3WYTGn%2B8eauvFEIjKmzbQfh01Asw0X%2BTjZeEYbxPWsVEqkegmNv%2F0lA5m7Bpn5h"+
   "0%2BeSCUxjoptMHXFwCA6zmKUsYUh4hROwipyvQg8JoFFvp9LIZl4nKes%2BIJyd7rkFR%2BIsUiJ5%2BkzzX5SsXBbZ4ldB1zPE"+
   "glYJtCK7naWoSxeH38CPYOoJmNBDksUzMBNAQtCNsRfZZyhXWXiMZHWJmkIQxAlmmac27k09eogCDDpTH%2FDwQVXiy8bwBgFrAF"+
   "Hs5cHjsPbbgMjejvadx%2BdlCY9IVoI2Li%2BQBiDIzmJTVmzquOEhkqt41JjTVoSA4AsCxrG3AUIWfwkIwik4XHZCkB4RqakYBc"+
   "maPGqHJQhng0Hkkj%2BklFaDS2S%2BVHmHmnrIeIeKUBODkG0iYN1ZvMUjjVUsIDElqX3nlKUewuPymWSFJQMyBBB9l8UGnHELp5"+
   "yAFdnfJTFE7kKhQQqBJTJHN9NR5uIYMCDoI3qSMTtWmQIikoPp0murMB4Slgq7kSwFQpbQiZW%2Fqk6y3HPSKyKI1YHXH60iZJVe"+
   "YQYpWhfV4um4aglICrx8cpHkjLKXW2AWDitZ4%2FWDVZqZIHsZab%2Fn55TJVeTUptCjEgeGHBUBZssDFXNV2Wfkasstvvf2eh%2"+
   "BQEHsnz%2FSArK96KMiSld3CsijudywYsq34Iq%2BpKfDSvMsCUpFOR2iZt9Dmq%2FxsDFI6ICxAziHQQ6dbXqDOPMRcmVQVfGLB"+
   "kIksAfVKnLJtJ4bUCXg1sapOr4a%2FUMoKV3KIpZOt57MmgDAnkEyZlxPRJ1zAnTAEwhXPiX5FDeZKpJDEqSxAqwHgKUNUwDQEE0"+
   "%2FGZ8pABcM1BgT1BUAST2zADUs92%2F36XPUMl6hiZirJERJfbjNkLHIN77u5qxB%2F5fwwh2BoEqv2qgvZPUC8cA1ZCjyZLLrP"+
   "T31%2FJ0aILFlHgKh%2BWUTj8YwIzJZBMw6zCcwhDPPjebIFGaEIPKmrnP%2B%2FrOeAxEW3i9zdIk%2Bvwu6n2GvZw0e4srCpVc"+
   "AuL%2Ba5ysVemJQ1Z0gCgvmQenuYbMXYO%2BBhAUst3gGSxiIX4gRZwAUEQXjQfwHo6YbvGjH2hiQ1bRwBmDp5TmKIPEeAGWMX10"+
   "pQffZieNhRgoBdAaJHSxNxwpIFQZRIhtCNWo1bMpNOcsnb3KJ7sNbPya%2BpSaxSU0923iAkww%2BxN9VE6ygMiFnsYe7SQ%2BZ%"+
   "2BEV0jccGZ93ynx708sfE4OqHsFERqHgPC%2BwlDDG9qkLUaLZ6ZYlrJKV1rQOKBat%2Bf1EPULUpYRhAL1GeqPj9kJBqxkywRQ2"+
   "K68sbt3WIuZBRPiTFRrGIYJp%2FJ0FS4fLYhHPNSNH4VEFrQMCoU%2BdBHww0LKe6W8GgJ4mICrnUEXEnW9NGaPKQmAav0DtU8ug"+
   "k8mwC8hRwW%2BfKzgHj7pkcjJyYCJu%2FDzpSTFOJ%2BD1A6hpQpQyq9zwuSJcvb9r%2FnCzf1OMv6GUC8P4h9a3935pwhCM%2Fg"+
   "XR%2B9g0Uqs0dgwlqysqkb2w4MkddsFq5s3MwGfafNRuNKUDT2fQmQiZFba5cix5IVe0eyfiNSyeI9BGVi%2BDU%2FGmUtMySejk"+
   "DnXbrkKlJRutTGvwLIDJYlXJSrUoRl66Te0bKblRy%2FvAy4hWcmZwkCXk7iD8vb8X8ZmGrkC9m3DhnH1zJyVRw8rgGpYtjaH9zS"+
   "dw%2BZ2TjD4ziwBGJu9cvn0NJvM9DuMERgYz8gyZLFF1DjeCVPhAXQBEhoHgYQyVM5V808ZLK%2FI3NWIlWDPMYFnRg2lgOVvhwT"+
   "hggXzIRrkqvkp4k3DpBKn7prnoqAVMpRDhBn2VMPyeNDF3hnPSQsOrCQLPsKXbKbpo7cSqp5xZYFbAHIYM8ApP2%2BcVgyaxUce5"+
   "2dLzmRJEtMvKQ8hMnux5IFU0CmLHIMkSUPMDm%2BVB1HtldQTI5tvmJm%2BAUWEOVL36UTLvTlnHAiP1ZMDCYQ%2B%2FJiutjxfa"+
   "xkWS9ipT%2B%2FGpN3bJpKVlvuIHlVXCc4ypcBkaVCWA51GN3DtpOnRYbs4iGTJfFnvryToBzMt8iuz5%2BxpXeXO1IExCBZKVdF"+
   "L%2FFXXwAkSU8%2B99PjprB3kZNTPgMnN3JOIn7jOOEYcgvCqWS5lGVZVBEmwdFDgtWbYcsVIBcQ6MHS5BUqP2WekTQCpCvynZUj"+
   "mOwW4alTIVsxJJm6il56TjVSR7KmFi9s0XhwDxDNNuoWxtSTh9jntKswYl91jOV%2BX10FIQtLt2BIMvkNYV4cXhG7iDSWnwAkSA"+
   "1SOoJReV78EvZgMT6jn%2B0zmHOUqUh5OTOPboFhKj2TlCWuUWnJyUPC95C5QhJbAxKXWReyLZI19ZHEdCdHt6he1hY9JHHMJykD"+
   "gQFEdn2JJTByIrLJSpaM5uN8WGqf5i1z5QHJUEAtWkeC2RHcWGS6vxH%2ByY4%2FvFQwC3pTsgKEM4ZkiRJTj5LlPSQGZZ0IB3iU"+
   "UwX7zC8iIJ4FszZepZ1Uy7T2bjC7FzeWF9cMib4wedeZjRdKUkay7LtnYNZ8qQK6ByRGWpOZ4PxBFhthJ2O6nLww8wVd7fcFIAtg"+
   "K%2F8GhhP8G9QocxY0qYn9J8qXBM8fAEgWucnCIcXL%2Fg70GRGCi6WfcGr9Ci84kSFh0rWSLMOpal5BQFq%2BbOEVCkgsdjN%2F"+
   "cLI2ax5h78IsByaydGO%2Fzxly4SFxC2zmUzo8WbLS7q8ibtv4nhiWABFgrgCJ%2FjBEKT03yVFOYFOrV6DjgtqUdYchlzBtE8mK"+
   "i60iExc7OhSJFL3bRMCuAammhdOUiZ4dihw%2FJ1bA0VHoOSUJhoM9LGTmRAe8msWty%2FeR4eKoiTmRyb%2BsujCc5Kwm2K2A%2"+
   "FQGAZJ8YXAj%2FcKR%2FuPsHw%2B3pBLdCuVreKYRZlGQHx0%2FZougZgDf5lE16zNcBMXaedZwXGwhWTf%2FU1DzCMuRFji7kIS"+
   "gvQlDNZ08Eh5YpL52RLEpSyUMCMGsBI0fp%2F0IDiLZou9gj6WQPMa4xRi8ukbkl1PdbmLoH5MVXyGKHn9bE3JTEQl8PsCdxq1Ow"+
   "VoDw3rWADMBMKnJmaWAq7C2TpStmsdMr%2BJNdnpqAtk0ZkgNukCXnISmXScoaImWCwxyQlIRwseRi6uGfhrRbYfZw3gQr%2B%2F"+
   "0yQ%2BxyFvuZji9ZsiSJGQirelQCRA6EMyDnglr3oPzjl3f4TPqnuv0dmTV5hyk8Nxly%2BWganUz5UtOj29zw8wiFYwD7VIDuCh"+
   "AvVixHdtFhrBTTBQT%2FU70cmSZzExBn6twb9N%2ByZNOMBVOpuhapnwLEdQzNZQvQ9F3M%2FuTm4eVI392NRebsGScXE0DDZxpx"+
   "CkmK42vYRPqcGrObAhLeZQGIvaLFAeICZnsE%2FDIgMEKflXzH7P5y4zmJIfPnjMwzh9TyOHgItxLimOPEFSA8LJk5ghY4ywLYfz"+
   "gwFxxcLtZU9G4udvzMapnrXrNNN0E1n1nN7%2Bzic2ZWlU29ACQ17SAbKl3CE%2FOPwFRiUjFcu4W%2Bw1yy0m87vQrvVxfvUO07"+
   "1MTKuoTQXHlAomAkQHRXcLSVX38WYctCMKygTQw%2F7c%2FLq0sP0d5tnktBQCCsZoNs4TepKBMIavpNPCCL%2FY74i1pZmnFKX1"+
   "lWnJjsd7wOCOt5ZsSUcVt2IW4l5nfeAoTyPlYILwGxIXaykHEPzpYD%2Bk8KjIiwLMXlCjSz2PrZc4bMF2niDGkT1LQJKupL8DAg"+
   "a06kfzjSHhSfMAsHzPaw8a2LhUwwGU6sN0HgsXbzCcfc8tbF6x0r6xKem4AUR%2BwkXeH1brfyabzbn3a%2FOyBeYMjkFZsP3hPw"+
   "6vIz6xRuM0N%2BHZBq8xD8viSmuL3nd3venyXvyLyQ1wK04ML6OSkz3fitN%2Ff7xKbueogMZOpLgMgvDk9l5yjhF0UOkDOG0Fh%"+
   "2FKk5u0S8B9UJG9%2FZefWa0evt71cXvVW3drMnB96lrTPdy2jnR1L2YZJGzUpiXF64T3GdI%2BozqXeySldtKGLOpO%2BmSz6jm"+
   "MxiQOC2a7r2JxHjNn0FIMeDGgvr97hfQc2qyow1HnUXP3yGIXZm7RljLzfarO4AYouPGcgAzu10xBLcW%2B4pTC9eZpazLd0%2Bg"+
   "Xb77WghfBOR6cTD5RevckSavmOr7LL3deoVjZZ28Yrb73Tbabr6iLn6vOv0MBcRF28VCzrOXlx%2BsesilNCz3%2B5wh812%2FkC"+
   "z%2FfvX2%2B20LYIOjJF2Kqr%2B7Rb%2Fee2Vu0JfLac9Q7nnIHUBWzkRBpeJLkOZes%2BRxvfh3ZUAmi35p0Qzh1eIkBb%2B3vL"+
   "jHosk%2FdVt8xtc3wfbCv3O78Rk3AUkWfb0cJgrPc1l9cfd%2FgSHL55QLaU7StV%2F%2Bzuk51T4nb3wfVJc0vQfhffJjCWm9gv"+
   "Q%2BINMWMdX3tW%2B9zsobSvQFQBSWV15x21IX%2Fwy8%2BIrt1r%2FkugndcUcF4pVXXANywwonfLncVcvl2F%2BC9GsMgTuzfP"+
   "kzzQ7f7nzmhfasAfmafNzh1LWl%2FtcAcuP9tj%2Fit7y50e4D8kLKenU5v7a8WH5KfQnCL24CvJYm%2F1mA%2FAEfewnIfz9Dvg"+
   "bI%2FrNr%2BccA8pOc%2Bqd85j8DkP2f%2F1v%2Bf2jmJBw1Fe8SAAAAAElFTkSuQmCC";
   
 // Here are some boring utility functions. The real code comes later.
 function hexToRgb(hex_string, default_){
  if (default_ == undefined)
    default_ = null;
  if (hex_string.substr(0, 1) == '#')
    hex_string = hex_string.substr(1);
  var r;
  var g;
  var b;
  if (hex_string.length == 3) {
   r = hex_string.substr(0, 1);
   r += r;
   g = hex_string.substr(1, 1);
   g += g;
   b = hex_string.substr(2, 1);
   b += b;
  } else if (hex_string.length == 6) {
   r = hex_string.substr(0, 2);
   g = hex_string.substr(2, 2);
   b = hex_string.substr(4, 2);
  } else {
   return default_;
  }
  r = parseInt(r, 16);
  g = parseInt(g, 16);
  b = parseInt(b, 16);
  if (isNaN(r) || isNaN(g) || isNaN(b))
   return default_;
  else
   return {r: r / 255, g: g / 255, b: b / 255};
 }
 
 function rgbToHex(r, g, b, includeHash) {
  r = Math.round(r * 255);
  g = Math.round(g * 255);
  b = Math.round(b * 255);
  if (includeHash == undefined)
   includeHash = true;
  r = r.toString(16);
  if (r.length == 1)
   r = '0' + r;
  g = g.toString(16);
  if (g.length == 1)
   g = '0' + g;
  b = b.toString(16);
  if (b.length == 1)
   b = '0' + b;
  return ((includeHash ? '#' : '') + r + g + b).toUpperCase();
 }
 
 var arVersion = navigator.appVersion.split("MSIE");
 var version = parseFloat(arVersion[1]);
 
 function fixPNG(myImage) {
  if ((version >= 5.5) && (version < 7) && (document.body.filters)) {
   var node = document.createElement('span');
   node.id = myImage.id;
   node.className = myImage.className;
   node.title = myImage.title;
   node.style.cssText = myImage.style.cssText;
   node.style.setAttribute('filter', "progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader" + "(src=\'" + myImage.src + "\', sizingMethod='scale')");
   node.style.fontSize = '0';
   node.style.width = myImage.width.toString() + 'px';
   node.style.height = myImage.height.toString() + 'px';
   node.style.display = 'inline-block';
   return node;
  } else {
   return myImage.cloneNode(false);
  }
 }
 
 function trackDrag(node, handler) {
  function fixCoords(x, y) {
   var nodePageCoords = pageCoords(node);
   x = (x - nodePageCoords.x) + document.documentElement.scrollLeft;
   y = (y - nodePageCoords.y) + document.documentElement.scrollTop;
   if (x < 0) x = 0;
   if (y < 0) y = 0;
   if (x > node.offsetWidth - 1) x = node.offsetWidth - 1;
   if (y > node.offsetHeight - 1) y = node.offsetHeight - 1;
   return {x: x, y: y};
  }
  function mouseDown(ev) {
   var coords = fixCoords(ev.clientX, ev.clientY);
   var lastX = coords.x;
   var lastY = coords.y;
   handler(coords.x, coords.y);
   function moveHandler(ev) {
    var coords = fixCoords(ev.clientX, ev.clientY);
    if (coords.x != lastX || coords.y != lastY) {
     lastX = coords.x;
     lastY = coords.y;
     handler(coords.x, coords.y);
    }
   }
   function upHandler(ev) {
    myRemoveEventListener(document, 'mouseup', upHandler);
    myRemoveEventListener(document, 'mousemove', moveHandler);
    myAddEventListener(node, 'mousedown', mouseDown);
   }
   myAddEventListener(document, 'mouseup', upHandler);
   myAddEventListener(document, 'mousemove', moveHandler);
   myRemoveEventListener(node, 'mousedown', mouseDown);
   if (ev.preventDefault) ev.preventDefault();
  }
  myAddEventListener(node, 'mousedown', mouseDown);
  //node.onmousedown = function(e) { return false; };
  //node.onselectstart = function(e) { return false; };
  //node.ondragstart = function(e) { return false; };
 }
 
 var eventListeners = [];
 
 function findEventListener(node, event, handler) {
  var i;
  for (i in eventListeners)
   if (eventListeners[i].node == node && eventListeners[i].event == event && eventListeners[i].handler == handler)
    return i;
  return null;
 }
 
 function myAddEventListener(node, event, handler) {
  if (findEventListener(node, event, handler) != null)
   return;
  if (!node.addEventListener)
   node.attachEvent('on' + event, handler);
  else
   node.addEventListener(event, handler, false);
  eventListeners.push({node: node, event: event, handler: handler});
 }
 
 function removeEventListenerIndex(index) {
  var eventListener = eventListeners[index];
  delete eventListeners[index];
  if (!eventListener.node.removeEventListener)
   eventListener.node.detachEvent('on' + eventListener.event, eventListener.handler);
  else
   eventListener.node.removeEventListener(eventListener.event, eventListener.handler, false);
 }
 
 function myRemoveEventListener(node, event, handler) {
  removeEventListenerIndex(findEventListener(node, event, handler));
 }
 function cleanupEventListeners() {
  var i;
  for (i = eventListeners.length; i > 0; i--)
   if (eventListeners[i] != undefined)
    removeEventListenerIndex(i);
 }
 
 myAddEventListener(window, 'unload', cleanupEventListeners);
 
 // This copyright statement applies to the following two functions,
 // which are taken from MochiKit.
 //
 // Copyright 2005 Bob Ippolito <bob@redivi.com>
 //
 // Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
 // a copy of this software and associated documentation files (the
 // \"Software\"), to deal in the Software without restriction, including
 // without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
 // distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
 // permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
 // to the following conditions:
 //
 // The above copyright notice and this permission notice shall be
 // included in all copies or substantial portions of the Software.
 // 
 // THE SOFTWARE IS PROVIDED \"AS IS\", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
 // EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
 // MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
 // NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
 // BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 // ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
 // CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 
 function hsvToRgb(hue, saturation, value) {
  var red;
  var green;
  var blue;
  if (value == 0.0) {
   red = 0;
   green = 0;
   blue = 0;
  } else {
   var i = Math.floor(hue * 6);
   var f = (hue * 6) - i;
   var p = value * (1 - saturation);
   var q = value * (1 - (saturation * f));
   var t = value * (1 - (saturation * (1 - f)));
   switch (i) {
    case 1: red = q; green = value; blue = p; break;
    case 2: red = p; green = value; blue = t; break;
    case 3: red = p; green = q; blue = value; break;
    case 4: red = t; green = p; blue = value; break;
    case 5: red = value; green = p; blue = q; break;
    case 6: // fall through
    case 0: red = value; green = t; blue = p; break;
   }
  }
  return {r: red, g: green, b: blue};
 }
 
 function rgbToHsv(red, green, blue) {
  var max = Math.max(Math.max(red, green), blue);
  var min = Math.min(Math.min(red, green), blue);
  var hue;
  var saturation;
  var value = max;
  if (min == max) {
   hue = 0;
   saturation = 0;
  } else {
   var delta = (max - min);
   saturation = delta / max;
   if (red == max)
    hue = (green - blue) / delta;
   else if (green == max)
    hue = 2 + ((blue - red) / delta);
   else
    hue = 4 + ((red - green) / delta);
   hue /= 6;
   if (hue < 0) hue += 1;
   if (hue > 1) hue -= 1;
  }
  return {
   h: hue,
   s: saturation,
   v: value
  };
 }
 function pageCoords(node) {
  var x = node.offsetLeft;
  var y = node.offsetTop;
  var parent = node.offsetParent;
  while (parent != null) {
   x += parent.offsetLeft;
   y += parent.offsetTop;
   parent = parent.offsetParent;
  }
  return {x: x, y: y};
 }
 
 // The real code begins here.
 var huePositionImg = document.createElement('img');
 huePositionImg.galleryImg = false;
 huePositionImg.width = 35;
 huePositionImg.height = 11;
 huePositionImg.src = HUE_SLIDER_ARROWS_LOCATION;
 huePositionImg.style.position = 'absolute';
 var hueSelectorImg = document.createElement('img');
 hueSelectorImg.galleryImg = false;
 hueSelectorImg.width = 35;
 hueSelectorImg.height = 200;
 hueSelectorImg.src = HUE_SLIDER_LOCATION;
 hueSelectorImg.style.display = 'block';
 var satValImg = document.createElement('img');
 satValImg.galleryImg = false;
 satValImg.width = 200;
 satValImg.height = 200;
 satValImg.src = SAT_VAL_SQUARE_LOCATION;
 satValImg.style.display = 'block';
 var crossHairsImg = document.createElement('img');
 crossHairsImg.galleryImg = false;
 crossHairsImg.width = 21;
 crossHairsImg.height = 21;
 crossHairsImg.src = CROSSHAIRS_LOCATION;
 crossHairsImg.style.position = 'absolute';
 
 function makeColorSelector(inputBox) {
  var rgb, hsv
  function colorChanged() {
   var hex = rgbToHex(rgb.r, rgb.g, rgb.b);
   var hueRgb = hsvToRgb(hsv.h, 1, 1);
   var hueHex = rgbToHex(hueRgb.r, hueRgb.g, hueRgb.b);
   previewDiv.style.background = hex;
   inputBox.value = hex;
   satValDiv.style.background = hueHex;
   crossHairs.style.left = ((hsv.v*199)-10).toString() + 'px';
   crossHairs.style.top = (((1-hsv.s)*199)-10).toString() + 'px';
   huePos.style.top = ((hsv.h*199)-5).toString() + 'px';
  }
  function rgbChanged() {
   hsv = rgbToHsv(rgb.r, rgb.g, rgb.b);
   colorChanged();
  }
  function hsvChanged() {
   rgb = hsvToRgb(hsv.h, hsv.s, hsv.v);
   colorChanged();
  }
  var colorSelectorDiv = document.createElement('div');
  colorSelectorDiv.style.padding = '15px';
  colorSelectorDiv.style.position = 'relative';
  colorSelectorDiv.style.height = '275px';
  colorSelectorDiv.style.width = '250px';
  var satValDiv = document.createElement('div');
  satValDiv.style.position = 'relative';
  satValDiv.style.width = '200px';
  satValDiv.style.height = '200px';
  var newSatValImg = fixPNG(satValImg);
  satValDiv.appendChild(newSatValImg);
  var crossHairs = crossHairsImg.cloneNode(false);
  satValDiv.appendChild(crossHairs);
  function satValDragged(x, y) {
   hsv.s = 1-(y/199);
   hsv.v = (x/199);
   hsvChanged();
  }
  trackDrag(satValDiv, satValDragged)
  colorSelectorDiv.appendChild(satValDiv);
  var hueDiv = document.createElement('div');
  hueDiv.style.position = 'absolute';
  hueDiv.style.left = '230px';
  hueDiv.style.top = '15px';
  hueDiv.style.width = '35px';
  hueDiv.style.height = '200px';
  var huePos = fixPNG(huePositionImg);
  hueDiv.appendChild(hueSelectorImg.cloneNode(false));
  hueDiv.appendChild(huePos);
  function hueDragged(x, y) {
   hsv.h = y/199;
   hsvChanged();
  }
  trackDrag(hueDiv, hueDragged);
  colorSelectorDiv.appendChild(hueDiv);
  var previewDiv = document.createElement('div');
  previewDiv.style.height = '50px'
  previewDiv.style.width = '50px';
  previewDiv.style.position = 'absolute';
  previewDiv.style.top = '225px';
  previewDiv.style.left = '15px';
  previewDiv.style.border = '1px solid black';
  colorSelectorDiv.appendChild(previewDiv);
  function inputBoxChanged() {
   rgb = hexToRgb(inputBox.value, {r: 0, g: 0, b: 0});
   rgbChanged();
  }
  myAddEventListener(inputBox, 'change', inputBoxChanged);
  inputBox.size = 8;
  inputBox.style.position = 'absolute';
  inputBox.style.right = '15px';
  inputBox.style.top = (225 + (25 - (inputBox.offsetHeight/2))).toString() + 'px';
  colorSelectorDiv.appendChild(inputBox);
  inputBoxChanged();
  return colorSelectorDiv;
 }
 /** End of code that's not written by me. **/

 (node=document.getElementById("colour1").getElementsByTagName("input")[0]).parentNode.insertBefore(makeColorSelector(node), null);
 (node=document.getElementById("colour2").getElementsByTagName("input")[0]).parentNode.insertBefore(makeColorSelector(node), null);
}

function addStyle(setup) {
 if (!setup.colour1 && !setup.colour2)
  setup = eval('({colour1:"#3b5998", colour2:"#6d84b4"})');

 style = document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(document.createElement('style'));
 style.type = 'text/css';
 style.innerHTML = ".groupProfileHeader .fsxl {" +
         "  color: #1C2A47;" +
         "}" +
         ".groups_highlight_box {" +
         "  color: #535353;" +
         "}" +
         ".uiComposer .attachmentFrame {" +
         "  border-color: #B4BBCD #B4BBCD #CCCCCC;" +
         "}" +
         ".uiComposerHideMessageBox .attachmentFrame, .uiComposerHideInput .attachmentFrame {" +
         "  border-bottom-color: #B4BBCD;" +
         "}" +
         ".uiComposerMessageBox {" +
         "  border-color: #B4BBCD;" +
         "  border-right: 1px solid #B4BBCD;" +
         "}" +
         ".uiComposerMessageBox .inputContainer {" +
         "  border: 1px solid #B4BBCD;" +
         "}" +
         ".uiComposerMessageBox .composerTypeahead {" +
         "  border-bottom: 1px solid #B4BBCD !important;" +
         "  border-color: #B4BBCD !important;" +
         "}" +
         ".uiComposerMessageBox .composerTypeahead .wrap {" +
         "  border-color: #B4BBCD !important;" +
         "}" +
         ".uiMentionsInput .highlighter b {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #D8DFEA;" +
         "}" +
         ".uiToken {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #E2E6F0;" +
         "  border: 1px solid #9DACCC;" +
         "  color: #1C2A47;" +
         "}" +
         ".uiTokenSelected {" +
         "  background-color: "+setup.colour2+";" +
         "  border-color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".uiInlineTokenizer {" +
         "  border: 1px solid #BDC7D8;" +
         "}" +
         ".interaction_form .underline {" +
         "  border-bottom: 1px solid #EDEFF5;" +
         "}" +
         ".interaction_form .link_placeholder {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".giftshop .extra_text strong {" +
         "  color: #008000;" +
         "}" +
         "#embedded_store #giftshop_search_option_input {" +
         "  border: 1px solid #BDC7D8;" +
         "}" +
         "#embedded_store #store_footer {" +
         "  border-top: 1px solid #D5D5DF;" +
         "}" +
         ".UIErrorForm_Field select {" +
         "  border: 1px solid #BDC7D8;" +
         "}" +
         ".UIErrorForm_NoError {" +
         "  border: 1px solid #BDC7D8;" +
         "}" +
         ".UIErrorForm_ErrorField {" +
         "  border: 2px solid #DD3C10;" +
         "}" +
         ".UIErrorForm_Flag_Inner {" +
         "  background-color: #FFEBE8;" +
         "  border-bottom: 1px solid #EB8266;" +
         "}" +
         ".contextual_dialog .contextual_dialog_content {" +
         "  border-color: #333333 #333333 #283E6A;" +
         "}" +
         ".UIHelpFlag_Close:hover {" +
         "  background-color: #F9EFB3;" +
         "}" +
         ".UIHelpFlag_Block .UIHelpFlag_Inner {" +
         "  background-color: #FFF9D7;" +
         "  border-bottom: 1px solid #E2C822;" +
         "}" +
         ".UIErrorFlag .UIErrorFlag_Inner {" +
         "  background-color: #FFEBE8;" +
         "  border-bottom: 1px solid #EB8266;" +
         "}" +
         ".error_field {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #DD3C10;" +
         "}" +
         ".error_field input.inputtext, .error_field input.inputpassword, .error_field #captcha_response {" +
         "  border-color: #DD3C10;" +
         "}" +
         "#ci_module_list li.ci_module:hover {" +
         "  background-color: #EDEFF4;" +
         "}" +
         "#ci_module_list li.ci_module.expanded {" +
         "  background-color: #EDEFF4;" +
         "}" +
         "#wizard_step #ci_module_list, #wizard_step #ci_module_list li.ci_module.expanded, #wizard_step #ci_module_list li.ci_module.expanded:hover {" +
         "  background-color: #EDEDED;" +
         "}" +
         "#ci_module_list .ci_module {" +
         "  border-color: #D8DFEA;" +
         "}" +
         ".autoimport .error {" +
         "  background: none repeat scroll 0 50% #FFEBE8;" +
         "  border: 1px solid #DD3C10;" +
         "}" +
         "#filter a:hover {" +
         "  border-color: #D8DFEA;" +
         "}" +
         "#filter a.selected {" +
         "  border-color: #D8DFEA #D8DFEA "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".friendtable .info .updates {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #FFF8CC;" +
         "  border-bottom: 1px solid #FFE222;" +
         "}" +
         ".friendtable .actions a, .friendtable .actions span {" +
         "  border-bottom: 1px solid #D8DFEA;" +
         "}" +
         ".friendtable .actions a:hover {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".confirmcount {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".confirm {" +
         "  border: 1px solid #D8DFEA;" +
         "}" +
         ".public_listing .search_bar span.highlight {" +
         "  background-color: #FFF8CC;" +
         "}" +
         "#public_listing_pages .category h3 {" +
         "  border-bottom: 1px solid #D3DAE8;" +
         "}" +
         ".public_listing .logged_in_vertical_alert {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #FFF9D7;" +
         "  border: 1px solid #E2C822;" +
         "}" +
         ".uiComboInput {" +
         "  border: 1px solid #BDC7D8;" +
         "}" +
         ".fbEmu .body a.signature {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".fbEmuHide .thex:hover {" +
         "  background-color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".pagerpro .pagerpro_a:hover {" +
         "  background-color: "+setup.colour1+";" +
         "  border-bottom: 1px solid "+setup.colour1+";" +
         "  border-color: #D8DFEA #D8DFEA "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".pagerpro .current .pagerpro_a {" +
         "  border-bottom: 2px solid "+setup.colour1+";" +
         "  border-color: "+setup.colour1+";" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".pagerpro .current .pagerpro_a:hover {" +
         "  background-color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".footer_bar .pagerpro .pagerpro_a:hover {" +
         "  border-bottom: 2px solid "+setup.colour1+";" +
         "  border-top: 2px solid "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".footer_bar .pagerpro .current .pagerpro_a, .footer_bar .pagerpro .current .pagerpro_a:hover {" +
         "  border-top: 2px solid "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".photo_tag_frame {" +
         "  border: 5px solid #D8DFEA;" +
         "}" +
         ".editphotos .photo_tag_frame {" +
         "  border: 4px solid #D8DFEA;" +
         "}" +
         ".photo_tag_frame_inside {" +
         "  border: 2px solid "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         "}" +
         "#photo_tag_selector {" +
         "  border-color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         "#pts_invite_msg {" +
         "  background-color: #FFFFBB;" +
         "}" +
         ".photo_list .album img:hover {" +
         "  border: 1px solid "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".sharelink {" +
         "  border: 1px solid #D8DFEA;" +
         "}" +
         ".single_photo_header h2 {" +
         "  color: #192B46;" +
         "}" +
         "#photocomment .actions a small {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         "#comment_error {" +
         "  color: #996666;" +
         "}" +
         "#photoactions a {" +
         "  border-bottom: 1px solid #D8DFEA;" +
         "}" +
         "#photoactions a:hover, #photoactions .action_link:hover {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         "#rotateleft a:hover {" +
         "  background: url(\"http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/z4/r/YMPqumRb_-C.gif\") no-repeat scroll 2px 2px "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         "#rotateright a:hover {" +
         "  background: url(\"http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/zx/r/qAjhwbqxvdd.gif\") no-repeat scroll 3px 2px "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         "#tagging_instructions {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #FFFBE2;" +
         "  border: 1px solid #FFE222;" +
         "}" +
         ".tag_outer {" +
         "  border: 7px solid #D8DFEA;" +
         "}" +
         ".tag_inner {" +
         "  border: 2px solid "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         "a {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         "select {" +
         "  border: 1px solid #BDC7D8;" +
         "}" +
         "textarea, .inputtext, .inputpassword {" +
         "  border: 1px solid #BDC7D8;" +
         "}" +
         ".inputbutton, .inputsubmit {" +
         "  background-color: "+setup.colour1+";" +
         "  border-color: #D9DFEA #0E1F5B #0E1F5B #D9DFEA;" +
         "}" +
         "button.as_link {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".UIComposer_PrivacyCallout_Title, .UIComposer_PrivacyCallout_Text {" +
         "  border: 1px solid #467C2C;" +
         "}" +
         ".UIComposer_PrivacyCallout_Title {" +
         "  background-color: #67A54B;" +
         "}" +
         ".UIActionLinks_bottom a, .UIActionLinks_bottom button.as_link, .UIActionLinks_left, .UIActionLinks_right {" +
         "  color: "+setup.colour2+";" +
         "}" +
         ".UIActionLinks .uiBlingBox {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".typeahead_list {" +
         "  border-color: -moz-use-text-color #BDC7D8 #BDC7D8;" +
         "  border-right: 1px solid #BDC7D8;" +
         "}" +
         ".typeahead_list .typeahead_suggestion em {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #D8DFEA;" +
         "}" +
         ".typeahead_list .typeahead_selected {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".typeahead_list .typeahead_selected small {" +
         "  color: #95A5C6;" +
         "}" +
         ".typeahead_list .typeahead_selected em {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #5670A6;" +
         "}" +
         "input.typeahead_found {" +
         "  background-color: #E1E9F6;" +
         "}" +
         ".typeahead_friendlist_icon.on_selected {" +
         "  background-color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         "div.standard_tokenizer div.tokenizer {" +
         "  border: 1px solid #8F96BD;" +
         "}" +
         ".pop_content h2.dialog_title {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 "+setup.colour2+";" +
         "  border-color: "+setup.colour1+" "+setup.colour1+" -moz-use-text-color;" +
         "}" +
         ".pop_content h2.dialog_title .dialog_x {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 "+setup.colour2+";" +
         "}" +
         ".pop_content h2.secure {" +
         "  background: url(\"http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/zu/r/jp8TzrZb6J1.png\") no-repeat scroll 98% 50% "+setup.colour2+";" +
         "}" +
         ".pop_content h2.loading {" +
         "  background: url(\"http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/z-/r/AGUNXgX_Wx3.gif\") no-repeat scroll 98% 50% "+setup.colour2+";" +
         "}" +
         ".pop_content h2.dialog_loading {" +
         "  background: url(\"http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/z-/r/AGUNXgX_Wx3.gif\") no-repeat scroll 400px 10px "+setup.colour2+";" +
         "}" +
         ".uiButtonSpecial {" +
         "  background-color: #69A74E;" +
         "  border-color: #3B6E22 #3B6E22 #2C5115;" +
         "}" +
         ".uiButtonSpecial:active {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #609946;" +
         "  border-bottom-color: #3B6E22;" +
         "}" +
         ".uiButtonSpecial.uiButtonDisabled, .uiButtonSpecial.uiButtonDisabled:active, .uiButtonSpecial.uiButtonDisabled:focus, .uiButtonSpecial.uiButtonDisabled:hover {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #B4D3A7;" +
         "  border-color: #9DB791;" +
         "}" +
         ".uiButtonConfirm {" +
         "  background-color: #5B74A8;" +
         "  border-color: #29447E #29447E #1A356E;" +
         "}" +
         ".uiButtonConfirm:active {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #4F6AA3;" +
         "  border-bottom-color: #29447E;" +
         "}" +
         ".uiButtonConfirm.uiButtonDisabled, .uiButtonConfirm.uiButtonDisabled:active, .uiButtonConfirm.uiButtonDisabled:focus, .uiButtonConfirm.uiButtonDisabled:hover {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #ADBAD4;" +
         "  border-color: #94A2BF;" +
         "}" +
         ".uiLinkButton input {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".uiLinkButton:hover, .uiLinkButton input:hover, .uiLinkButton input:focus, .uiLinkButton input:active {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".uiBoxLightblue {" +
         "  background-color: #EDEFF4;" +
         "  border: 1px solid #D8DFEA;" +
         "}" +
         ".uiBoxRed {" +
         "  background-color: #FFEBE8;" +
         "  border: 1px solid #DD3C10;" +
         "}" +
         ".uiBoxYellow {" +
         "  background-color: #FFF9D7;" +
         "  border: 1px solid #E2C822;" +
         "}" +
         ".uiListBulleted {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".uiTextHighlight {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #FFF8CC;" +
         "  border-bottom: 1px solid #FFE222;" +
         "}" +
         ".uiMenu {" +
         "  border-color: #777777 #777777 #293E6A;" +
         "}" +
         ".uiMenuItem a:active, .uiMenuItem a:focus {" +
         "  background-color: "+setup.colour2+";" +
         "  border-color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".uiMenu .checked a:active, .uiMenu .checked a:focus {" +
         "  background-color: "+setup.colour2+";" +
         "}" +
         ".uiSelector .openToggler .uiSelectorButton, .uiSelector .openToggler .uiSelectorButton:active, .uiSelector .openToggler .uiSelectorButton:focus, .uiSelector .openToggler .uiSelectorButton:hover {" +
         "  background-color: "+setup.colour2+";" +
         "  border-color: "+setup.colour1+" "+setup.colour1+" "+setup.colour2+";" +
         "}" +
         ".uiHeader h2 {" +
         "  color: #1C2A47;" +
         "}" +
         ".uiHeader h2 a {" +
         "  color: #1C2A47;" +
         "}" +
         ".action_links_title .comment_link, .action_links_bottom .comment_link, .feedback_toggle_link .feedback_show_link, .feedback_toggle_link .feedback_hide_link, .UIActionLinks .comment_link {" +
         "  color: "+setup.colour2+";" +
         "}" +
         ".uiUfi .ufiItem {" +
         "  background-color: #EDEFF4;" +
         "  border-bottom: 1px solid #E5EAF1;" +
         "}" +
         ".uiUfi .uiUfiUnseenItem {" +
         "  border-left: 2px solid #A8B2CE;" +
         "}" +
         "div.file_help {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #FCFCFC;" +
         "}" +
         ".editor #start_calendar, .editor #end_calendar {" +
         "  border-bottom: 1px solid "+setup.colour1+";" +
         "  border-left: 1px solid #D8DFEA;" +
         "  border-right: 1px solid #D8DFEA;" +
         "}" +
         "#new_ff #friend_guesser div.see_more {" +
         "  border-top: 1px solid #D8DFEA;" +
         "}" +
         "#new_ff #friend_guesser a.see_more:hover {" +
         "  background-color: #E6EDF8;" +
         "}" +
         "#fbDockChatBuddylistNub .chat_buddylist_typeahead input {" +
         "  border-color: #93A2C1;" +
         "}" +
         ".fbChatBuddylist a.friend em {" +
         "  background-color: #DCE1E8;" +
         "}" +
         ".fbChatBuddylist a.selected em, .fbChatBuddylistContent a:hover em {" +
         "  background-color: #5670A6;" +
         "}" +
         ".fbChatBuddylist a.friend:hover, .fbChatBuddylist a.selected {" +
         "  background-color: "+setup.colour2+" !important;" +
         "  border-bottom: 1px solid "+setup.colour1+";" +
         "  border-top: 1px solid "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         "#fbDockChatBuddylist #reorder_fl_alert {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #FFF9D7;" +
         "  border-bottom: 1px solid #E2C822;" +
         "}" +
         "#fbDockChatBuddylist #error_fl_alert {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #FFF9D7;" +
         "  border-bottom: 1px solid #E2C822;" +
         "}" +
         ".fbChatBuddylistPanel .flyout_open a.panel_item {" +
         "  background-color: "+setup.colour2+";" +
         "}" +
         ".fbChatBuddylistPanel .flyout_open {" +
         "  border-color: "+setup.colour1+" "+setup.colour1+" -moz-use-text-color;" +
         "}" +
         ".fbChatBuddylistPanel .flyout a:hover {" +
         "  background-color: "+setup.colour2+";" +
         "  border-bottom: 1px solid "+setup.colour1+";" +
         "  border-top: 1px solid "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".fbDockChatTab.highlight .fbNubButton {" +
         "  background: url(\"http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/zq/r/hjN1fTOtVAm.png\") repeat-x scroll 0 0 "+setup.colour2+" !important;" +
         "  border-color: #283B8A;" +
         "}" +
         ".fbDockChatTab .inputContainer {" +
         "  border-top: 1px solid #93A2C1;" +
         "}" +
         ".fbDockChatTab .titlebarReportLink {" +
         "  color: #B2BED7;" +
         "}" +
         "#jewelBoxMail .author {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".negativeBalance {" +
         "  color: #F03D25;" +
         "}" +
         ".fbNubFlyoutTitlebar {" +
         "  background-color: "+setup.colour2+";" +
         "  border-color: #254588 #254588 -moz-use-text-color;" +
         "}" +
         ".fbNubFlyoutHeader.videoHeader {" +
         "  border-bottom: 1px solid #93A2C1;" +
         "}" +
         ".jewelCount {" +
         "  background-color: #00376A;" +
         "}" +
         ".jewelCount span {" +
         "  background-color: #F03D25;" +
         "  border-color: -moz-use-text-color #DD3822 #DD3822;" +
         "  border-right: 1px solid #DD3822;" +
         "}" +
         ".jewelToggler:active, .jewelToggler:focus, .jewelToggler:hover {" +
         "  background-color: "+setup.colour2+";" +
         "}" +
         "#jewelCase .jewelBox {" +
         "  border-color: #333333 #333333 #293E6A;" +
         "}" +
         "#jewelCase .jewelItemNew {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #EFF1F7;" +
         "}" +
         "#jewelCase .jewelItemResponded {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #FFF9D7;" +
         "}" +
         "#jewelCase .jewelFooter a:hover, #jewelCase .jewelFooter a:active, #jewelCase .jewelFooter a:focus {" +
         "  background-color: "+setup.colour2+";" +
         "  border-top: 1px solid "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         "#jewelCase .jewelHighlightItem li a:hover, #jewelCase .jewelHighlightItem li a:active, #jewelCase .jewelHighlightItem li a:focus {" +
         "  background-color: "+setup.colour2+" !important;" +
         "  border-bottom: 1px solid "+setup.colour1+";" +
         "  border-top: 1px solid "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         "#jewelBoxNotif .blueName {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         "#blueBar {" +
         "  background-color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         "#pageLogo a {" +
         "  background-image: url("+logo+");" +
         "  background-position: 0;" +
         "  background-color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         "#pageLogo a:hover, #pageLogo a:focus, #pageLogo a:active {" +
         "  background-image: url("+logo+");" +
         "  background-position: 0;" +
         "  background-color: "+setup.colour2+";" +
         "}" +
         "#headNav {" +
         "  background-color: "+setup.colour2+";" +
         "  border-color: "+setup.colour1+" "+setup.colour1+" -moz-use-text-color;" +
         "}" +
         "#pageNav a:hover, #pageNav a:focus, #pageNav a:active {" +
         "  background-color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         "#navAccount ul {" +
         "  border-color: #333333 #333333 #2D4486;" +
         "}" +
         "#navAccount ul a, #navAccount ul .logoutButton input {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         "#navAccount ul a:hover, #navAccount ul a:focus, #navAccount ul a:active, #navAccount .logoutButton:hover input, #navAccount .logoutButton input:active, #navAccount .logoutButton input:focus {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 "+setup.colour2+";" +
         "  border-bottom: 1px solid "+setup.colour1+";" +
         "  border-top: 1px solid "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         "ul #navAccountInfo a:hover, ul #navAccountInfo a:focus, ul #navAccountInfo a:active {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         "#navSearch .uiTypeahead, #navSearch .uiTypeahead .wrap {" +
         "  border-color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".uiSideNav .item:hover, .uiSideNav .item:active, .uiSideNav .item:focus, .uiSideNav .subitem:hover, .uiSideNav .subitem:active, .uiSideNav .subitem:focus {" +
         "  background-color: #EFF2F7;" +
         "}" +
         ".uiSideNav .selectedItem .item, .uiSideNav .selectedItem .item:hover, .uiSideNav ul .selectedItem .subitem, .uiSideNav ul .selectedItem .subitem:hover {" +
         "  background-color: #D8DFEA;" +
         "}" +
         ".uiSideNav .loading a {" +
         "  background-color: #EFF2F7;" +
         "  border-color: #EFF2F7 #EFF2F7 #FFFFFF;" +
         "}" +
         ".status {" +
         "  background-color: #FFF9D7;" +
         "  border-color: #E2C822;" +
         "}" +
         ".error {" +
         "  background-color: #FFEBE8;" +
         "  border-color: #DD3C10;" +
         "}" +
         ".error a {" +
         "  color: #DD3C10;" +
         "}" +
         ".explanation_note {" +
         "  border-color: #BDC7D8;" +
         "}" +
         ".explanation_note a {" +
         "  color: #DD3C10;" +
         "}" +
         ".uiSearchInput {" +
         "  border-color: #6484B4 #899BC1 #899BC1;" +
         "  border-right: 1px solid #899BC1;" +
         "}" +
         ".uiPhotoThumb:hover {" +
         "  border: 1px solid "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".uiSideNavCountSprited {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".uiSideNavCountSprited span.countValue {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".uiSideNav .selectedItem .subitem:hover .uiSideNavCountSprited span.countValue {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".uiSideNav .selectedItem a:hover .uiSideNavCountSprited span.countValue {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".uiSideNavCount {" +
         "  background-color: #D8DFEA;" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".uiSideNav .selectedItem .subitem:hover .uiSideNavCount {" +
         "  background-color: #D8DFEA;" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".uiSideNav .selectedItem a:hover .uiSideNavCount {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".uiSideNavCount .countValue {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".uiStreamSubstories .unseenItem {" +
         "  border-left: 2px solid #A8B2CE;" +
         "}" +
         ".uiTypeahead {" +
         "  border-color: #BDC7D8;" +
         "}" +
         ".uiTypeahead .wrap {" +
         "  border-color: #BDC7D8;" +
         "}" +
         ".uiTypeahead .selected .textInput {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #E2E8F6;" +
         "}" +
         ".uiTypeaheadView ul {" +
         "  border-color: #333333 #333333 #293E6A;" +
         "}" +
         ".uiTypeaheadView strong {" +
         "  background-color: #D8DFEA;" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".uiTypeaheadView .selected {" +
         "  background-color: "+setup.colour2+";" +
         "  border-color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".uiTypeaheadView .selected strong {" +
         "  background-color: #5670A6;" +
         "}" +
         ".uiTypeahead .uiTypeaheadView .calltoaction.selected {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 "+setup.colour2+";" +
         "  border-color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".typeaheadLoading .uiTypeaheadView .calltoaction.selected {" +
         "  background: url(\"http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/z-/r/AGUNXgX_Wx3.gif\") no-repeat scroll 50% 50% "+setup.colour2+";" +
         "}" +
         ".uiTypeaheadView .search img {" +
         "  background-color: #ECEFF5;" +
         "}" +
         ".uiTypeaheadView .search .text {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".uiTypeaheadView .search .seeMore {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".uiBlingBox:hover {" +
         "  background-color: #ECEFF5;" +
         "  border-bottom: 1px solid #E5EAF1;" +
         "}" +
         ".menu_login_container .inputtext, .menu_login_container .inputpassword {" +
         "  border-color: #1D2A5B;" +
         "}" +
         ".menu_login_container label {" +
         "  color: #98A9CA;" +
         "}" +
         ".menu_login_container a, .menu_login_container a:hover {" +
         "  color: #98A9CA;" +
         "}" +
         ".loggedout_menubar_container {" +
         "  background-color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".signup_bar_container {" +
         "  background-color: #EDEFF4;" +
         "  border-bottom: 1px solid #D8DFEA;" +
         "}" +
         ".signup_box {" +
         "  color: #203360;" +
         "}" +
         ".LogoutPage_MobileMessageContainer {" +
         "  color: #203360;" +
         "}" +
         ".registration #reg_box .inputtext, .registration #reg_box .inputpassword {" +
         "  border-color: #BDC7D8;" +
         "}" +
         ".registration #reg_box .error_field input.inputtext, .registration #reg_box .error_field input.inputpassword {" +
         "  border-color: #DD3C10;" +
         "}" +
         "#reg_pages_msg {" +
         "  border-top: 1px solid #A0A9C0;" +
         "}" +
         ".registration #cancel_button {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".uiMediaThumbSelected {" +
         "  background-color: "+setup.colour1+";" +
         "  border-color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".uiMediaThumb:hover, .uiMediaThumb:hover .uiMediaThumbWrap, .uiMediaThumb:active, .uiMediaThumb:active .uiMediaThumbWrap, .uiMediaThumb:focus, .uiMediaThumb:focus .uiMediaThumbWrap {" +
         "  border-color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".uiCollapsedFacepile .showAllLink {" +
         "  border-color: #7792BA;" +
         "}" +
         ".WelcomePage_MainMessage {" +
         "  color: #203360;" +
         "}" +
         ".WelcomePage_SignUpHeadline {" +
         "  color: #203360;" +
         "}" +
         ".WelcomePage_SignUpSubheadline {" +
         "  color: #203360;" +
         "}" +
         "#reg_box .label {" +
         "  color: #1D2A5B;" +
         "}" +
         "#reg_box .inputtext, #reg_box .inputpassword {" +
         "  border-color: #96A6C5;" +
         "}" +
         ".ff2 #reg_box select, .ff3 #reg_box select {" +
         "  border-color: #96A6C5;" +
         "}" +
         "#openid_buttons_box {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #FFF9D7;" +
         "  border: 1px solid #E2C822;" +
         "}" +
         "#captcha_response {" +
         "  border: 1px solid #BDC7D8;" +
         "}" +
         "#reg_error, #captcha_error {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #FFEBE8;" +
         "  border: 1px solid #DD3C10;" +
         "}" +
         "#reg_captcha h2 {" +
         "  color: #1D2A5B;" +
         "}" +
         "#reg_captcha #cancel_button {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".actionspro .actionspro_li {" +
         "  border-bottom: 1px solid #D8DFEA;" +
         "}" +
         ".actionspro .actionspro_a:hover {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".link_menu .menu_content a:hover, .link_menu_list .menu_content ul li a.tab_link:hover {" +
         "  background-color: #899BC1;" +
         "}" +
         ".dropdown_menu .menu_content {" +
         "  border: 1px solid #6076A5;" +
         "}" +
         ".dropdown_menu a:hover {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #5C75AA;" +
         "}" +
         ".dropdown_head .dropdown_link.selected {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #5C75AA;" +
         "  border-left: 1px solid "+setup.colour1+";" +
         "  border-right: 1px solid "+setup.colour1+";" +
         "  border-top: 1px solid "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".profile .basic_info_summary {" +
         "  border-right: 1px solid #D8DFEA;" +
         "}" +
         ".profile .box {" +
         "  border-top: 1px solid #94A3C4;" +
         "}" +
         ".profile .box .box_header {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #ECEFF5;" +
         "}" +
         ".profile .box h4.box_header {" +
         "  border-bottom: 1px solid #ECEFF5;" +
         "}" +
         ".profile .box_placeholder {" +
         "  border: 3px dashed #93A4C6;" +
         "}" +
         ".profile .add_new_box_border .pop_content {" +
         "  border-color: "+setup.colour1+" "+setup.colour1+" -moz-use-text-color;" +
         "}" +
         ".profile .add_new_box_border .border_frame {" +
         "  border: 10px solid #868686;" +
         "}" +
         ".profile .add_new_box_border .dialog_buttons {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #F7F7F7;" +
         "  border-color: #CCCCCC "+setup.colour1+" "+setup.colour1+";" +
         "  border-right: 1px solid "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         "#photos_box .added .album {" +
         "  background: none repeat scroll 0 0 #FFF8CC;" +
         "  border-bottom: 1px solid #FFE222;" +
         "}" +
         ".profile .profile_top_wash {" +
         "  background: url(\"http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/zb/r/3LyZkLVshsc.gif\") repeat-x scroll left bottom #EDEFF4;" +
         "}" +
         ".profile .top_bar .status_source a {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".profile .top_bar .mobile_status .clear_link a, .profile .top_bar .mobile_status .profile_empty_status a {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".profile .top_bar .mobile_status small a {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".profile .top_bar ul.tabs li {" +
         "  background-color: #D8DFEA;" +
         "}" +
         ".profile .top_bar ul.tabs li a.tab_link {" +
         "  border-color: #D8DFEA #D8DFEA -moz-use-text-color;" +
         "}" +
         ".profile .top_bar ul.tabs li a.tab_link:hover {" +
         "  background-color: "+setup.colour2+";" +
         "  border-color: "+setup.colour2+";" +
         "}" +
         ".profile .top_bar ul.tabs li.selected_menu_icon a.tab_link, .profile .top_bar ul.tabs li.add_tab a.tab_link:hover {" +
         "  background-color: "+setup.colour2+";" +
         "  border-color: "+setup.colour2+";" +
         "}" +
         ".profile .top_bar ul.tabs li.selected a.tab_link:hover {" +
         "  border-color: #D8DFEA;" +
         "}" +
         ".profile .top_bar ul.tabs li.selected a.selected {" +
         "  border-left: 1px solid #6076A5;" +
         "}" +
         ".profile .top_bar ul.tabs li.profile_tab_more a.tab_link:hover, .profile .top_bar ul.tabs li.selected_tab_more a.tab_link {" +
         "  background: url(\"http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/zS/r/UK_y4vNfbHf.gif\") no-repeat scroll 0 -26px #899BC1;" +
         "  border-left: 1px solid "+setup.colour2+";" +
         "  border-right: 1px solid "+setup.colour2+";" +
         "  border-top: 1px solid "+setup.colour2+";" +
         "}" +
         ".profile_actions a.profile_action {" +
         "  border-bottom: 1px solid #D8DFEA;" +
         "}" +
         ".profile_actions .holder {" +
         "  border-bottom: 1px solid #D8DFEA;" +
         "}" +
         ".profile_actions a:hover {" +
         "  background-color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         "div.action a.remove:hover, div.action a.hover {" +
         "  background: url(\"http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/zV/r/5luk374gOfy.gif\") no-repeat scroll -12px center "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".profile .blurb {" +
         "  border: 1px solid #D8DFEA;" +
         "}" +
         ".profile .box_column {" +
         "  border-bottom: 1px solid #94A3C4;" +
         "  border-right: 1px solid #D8DFEA;" +
         "}" +
         ".profile .top_bar ul.tabs li.profile_tab_more .tabs_more_menu ul li a.tab_link:hover {" +
         "  background-color: #899BC1;" +
         "}" +
         "a.UIIntentionalStory_Names {" +
         "  color: "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".typeahead_search .suggestions_bottom_border {" +
         "  border-bottom: 1px solid "+setup.colour1+";" +
         "}" +
         ".typeahead_search .typeahead_suggestions {" +
         "  border-left: 1px solid #95A5C6;" +
         "  border-right: 1px solid #95A5C6;" +
         "}" +
         ".typeahead_search .typeahead_selected img {" +
         "  border: 1px solid #6E84B3;" +
         "}" +
         ".uiLightMorePager {" +
         "  border-top: 1px solid #E5EAF1;" +
         "}" +
         ".uiLightMorePager:hover {" +
         "  border-top: 1px solid #D8DFEA;" +
         "}" +
         ".uiMorePagerAnchor a.primary:hover {" +
         "  background-color: #D8DFEA;" +
         "}" +
         ".uiMorePagerAnchor a.primaryLight:hover {" +
         "  background-color: #EDEFF4;" +
         "}" +
         ".buddyListTypeahead .wrap {" +
         "  border: 1px solid #BDC7D8;" +
         "}" +
         ".buddyListTypeahead .uiTypeaheadView li.selected {" +
         "  background-color: #D8DFEA;" +
         "  border-color: #D8DFEA;" +
         "}" +
         "#UIUpcoming_New {" +
         "  background-color: #FFF7C5;" +
         "}";
}

GM_registerMenuCommand("Customise facebook colours...", setColours);
addStyle(eval(GM_getValue("setup",'({colour1:"#3b5998", colour2:"#6d84b4"})')));